21 април 2010 г., 19 ч., зала „Ф. Кутев“ – СБК

ФАНИ КУЦАРОВА /пиано/
ВЕНЦИСЛАВ ТРИФОНОВ /кларинет/

и з п ъ л н я в а т

Иван Спасов – Соната за кларинет и пиано
Велислав Заимов – Соната за кларинет и пиано
Йовчо Крушев – Сонатина за кларинет и пиано
Румен Бояджиев-син – „Малката кибритопродавачка“ /премиера/