20 ноември 2007 г., вторник, 19 часа
Зала „Филип Кутев” – СБК, ул. „Иван Вазов” 2

Концерт на
ХРИСТО ХРИСТОВ – флейта
и
МЛАДЕН ТАСКОВ – пиано

п р о г р а м а
Асен Карастоянов – Осем пиеси
Красимир Кюркчийски – Песен и танц
Велислав Заимов – Соната
Емил Мирчев – Спомен за соло флейта
Мирослав Данев – Соната
Кирил Илиевски – Две пиеси
Милко Коларов – Скерцо
Христо Христов – Полистилистика за соло флейта