29.05.2009, петък, 18 часа
Зала „Филип Кутев“ – СБК
ул. Иван Вазов, 2

Съюз на българските композитори
Дружество “Педагози-Музиканти” към СБМТД
Народно читалище “Проф. Андрей Стоянов”

К О Н Ц Е Р Т
от клавирни творби на акад. АНДРЕЙ СТОЯНОВ
/40 години от смъртта му/

В програмата:
Мечта, Прелюд, Приказка, Пеперуди,
Andante Sostenuto и много детски пиеси от творчеството
на големия български пианист, педагог и композитор

Изпълняват ученици на клавирните педагози, членове на
Дружеството:
Дарин Крумов, Павел Хаджипавлидис,
Славина Лилкова, Яна Чупетловска,
Ния Михайлова, Сияна Василева,
Ния-Сирма Петрова, Филип Божашки,
Михаил Попов, Иван Дочев, Самуил Шопов,
Владимир Морозов, Илия Лазаров, Гавриил Бояджиев,
Борис Костадинов, Марина Пехливанова,
Йолина Димитрова, Миа Терзиева, Георги Велев,
Величка Христева, Валерия Манева, Ивана Сотирова,
Тихомир Котов, Ивелина Василева, Павел Христовски

Встъпителни думи от проф. д-р Правда Горанова
Зам. ректор на НМА “П.Владигеров”