31 октомври 2011 г., понеделник, 19 часа
зала “Филип Кутев” – СБК
ул. “Ив. Вазов” 2

К О Н Ц Е Р Т
от творби на
СТОЯН АНГЕЛОВ

по повод
80 години от рождението и 60 години активна
творческа и артистична дейност на композитора,
диригента, музиколога и журналиста

с участието на
проф. БЛАГОВЕСТА КОНСТАНТИНОВА
проф. ВАСИЛ КАЗАНДЖИЕВ
проф. ЙОСИФ РАДИОНОВ
АНАСТАСИЯ ДЕТИСТОВА-АБАДЖИЕВА
БЛАГОВЕСТА АНГЕЛОВА
КРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВА
ЦВЕТАНА БАНДАЛОВСКА

в програмата
Прелюд за пиано, Вокална поема “Земята е чиста”,
Соната-Балада за цигулка и пиано,
Вокална поема “Тази любов”, Триптих “Ти музика си”,
Балада за клавирно трио

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Стоян Ангелов – музиколог
(някои названия и публикации)
Музикознание, музиковедение, музикална публицистика и журналистика

Музикознание
– Музикални форми и жанрове. Сюита.
– Курс по теория на музиката І и ІІ част.
– Строеж на музикалните произведения.
– Основи на оркестрацията – Римски-Корсаков – превод.

Музиковедение
– Композиторът Петко Стайнов – фрагменти.
Бележит музикален творец.
Оркестърът на Петко Стайнов.
Оркестрови средства и стилови особености в оркестрацията на
Симфония № 2 в до минор (клавираузцуг на фрагменти от симфонията).
Хоровите балади на Петко Стайнов.
Хоровото творчество на Петко Стайнов.
– Боян Икономов – Монография (ръкопис).
– Камерните жанрове в творчеството на Боян Икономов.
– Симфоничното творчество на Панчо Владигеров.
– Сюита № 1 и 2 из балета „Легенда за езерото” на Панчо Владигеров.

Монографични очерци на композитори
Александър Райчев, Пенчо Стоянов, Виктор Райчев, Александър Йосифов, Милко Коларов, Георги Костов и др.

Монографични очерци на изпълнители и музикални дейци
Недялка Симеонова, Васил Стефанов, Руслан Райчев, Михаил Милков, Михаил Букурещлиев и др.

Статии и рецензии за отделни произведения на композитори
Димитър Тъпков, Асен Карастоянов, Парашкев Хаджиев, Марин Големинов, Тодор Попов, Пенчо Стоянов, Георги Минчев и др.

Руска и друга музика
– Оперният театър на Римски-Корсаков – монография І и ІІ том.
– Оперите на Модест Мусоргски, Симфониите на Бетовен, Симфониите на Шостакович и още много други.

Музикална публицистика и журналистика
Повече от 500 статии, рецензии, отзиви, бележки в периодичния печат, сп. „Българска музика”, сп. „Музикални хоризонти” и др., в музикални радиопредавания в програми „Хоризонт”, „Орфей”, „Знание” на БНР и др.