15 ноември 2011 г., вторник, 19 ч.
зала “Филип Кутев” – СБК
ул. “Ив. Вазов” 2

КОНЦЕРТ
посветен на седемдесетгодишнината на
МИХАИЛ ПЕКОВ

програма
СТРУННИ КВАРТЕТИ № № 13, 17, 19

в изпълнение на
КВАРТЕТ „СОФИЯ“
в състав:
Ангел Станков – цигулка
Николай Гагов – цигулка
Валентин геров – виола
Джефри Дийн – виолончело