14 май 2009, четвъртък, 19 ч., Зала Ф.Кутев – СБК, ул. Иван Вазов, 2

Йохан Свендесен (1842-1911) – Струнен квинтет ОР. 5
Изпълнява:
Струнен квартет „ХОРС“ в състав:
Анастасия Детистова-Абаджиева и Мариана Връбчева – цигулка,
Пепа Дженева – виола, Палмира Грибнева-Томанова – виолончело,
с участието на Ева Николова – виола

Йохан Халворсен (1864-1935)
Норвежки танц и песен на Веслемьой
Изпълняват:
Руслан Апостолов – цигулка и Иван Янков – пиано

Иван Янков (1945)
Silence – за сопран и пиано по текст на Едгар Алън По
Изпълняват:
Диляна Георгиева – сопран и авторът – пиано
Танц на амфибията – за цигулка и пиано
Изпълняват:
Руслан Апостолов – цигулка и авторът – пиано
Yuncertaint – за струнен квартет и пиано
Изпълнява:
Струнен квартет „Хорс“
с участието на Богдана Попова – пиано

Продуцент:
Иван ЯнковWeb site на Иван Янков

Nera Networks AS Branch Bulgaria
Corporate Presentation-Kongsberg Gruppen through people, technology and dedication-World class