26 ноември 2007 г., понеделник, 18 часа
Зала „Филип Кутев” – СБК, ул. „Иван Вазов” 2

КОНЦЕРТ С ТВОРБИ НА СТУДЕНТИ
ОТ КЛАСА ПО КОМПОЗИЦИЯ НА ПРОФ. ДИМИТЪР ТЪПКОВ

ВЕЛИ ЧАУШЕВ – Вариации за пиано
изпълнява Деляна Мирчева

ВЛАДИМИР ВЛАЕВ – Сюита за соло кларинет
изпълнява Мартин Цветков

ВЕЛИ ЧАУШЕВ – “Песни от гората” –
вокален цикъл по стихове на Младен Исаев: “Бреза”, “Ручей”, “Балада за сърната”
изпълняват Росица Тренкова и Даниела Георгиева

ПЕТЪР КЕРКЕЛОВ – Два каприза за соло кларинет.
изпълнява Мартин Цветков

ВЕЛИ ЧАУШЕВ – Сонатина за соло китара
изпълнява Владимир Влаев

ВЛАДИМИР ВЛАЕВ – Сонатина за пиано
изпълнява Тунджай Йлдъз

ПЕТЪР КЕРКЕЛОВ – Сонатина за кларинет и пиано
изпълняват Недялко Петков и Димитър Наков

ДИМИТЪР НАКОВ – Пиеса за пиано
изпълнява Даниела Ангелова

ДИМИТЪР НАКОВ – Скерцо за маримба и пиано
изпълняват Зорница Стефанова и авторът

ВЛАДИМИР ВЛАЕВ – “Ин и Ян” – за кларинет, маримба и пиано
изпълняват Недялко Петров, Димитър Наков и Зорница Стефанова