17 октомври 2011 г., 19 часа
зала “Филип Кутев” – СБК
ул. “Ив. Вазов” 2

Концерт с камерни творби от
SYNNE SKOUEN
Норвегия

“Fair Play” – pochet music for Percussion
изпълняват
Мая Тошева, Никола Петров, Румен Бояджиев, Димо Димов

Две пиеси за соло цигулка:
“Une soir? d’?t?”; “…? travers les paroles”

изпълнява Негина Стоянова

“Hils Domitila!” за пиано
изпълнява Марио Ангелов

“Catchme!” за виолончело и пиано
изпълняват Палмира Грибнева-Томанова и Лиляна Гетова

“O, Vilhelm, Vilhelm” – String Quartet + 1
изпълнява Струнен квартет “Фрош”:
Негина Стоянова – цигулка, Витан Бошев – цигулка,
Мария Вълчанова-Любенова – виола, Стамен Николов – виолончело
с участието на Антония Барулова – алт