30 април 2007 г., понеделник, 19 часа
Зала „Филип Кутев” – СБК, ул. „Иван Вазов” 2

Концерт с творби от
ПАРАШКЕВ ХАДЖИЕВ
По случай 95 години от рождението му

СОНАТИ ЗА ЦИГУЛКА И ПИАНО № № 1, 3, 4

изпълняват
ЕВГЕНИЙ МОСКОВЧУК – цигулка
СВЕТОСЛАВ ЛАЗАРОВ – пиано