Михаил Луканов


композитор

михаил луканов

23.11.1967 г.Плевен - България

Михаил Тодоров Луканов е завършва Софийското музикално училище „Любомир Пипков” със специалност контрабас през 1987 г. От 1990 до 1995 г. е студент в Теоретичния факултет на НМА „Проф. Панчо Владигеров” и изучава композиция при проф. Александър Танев, като през 1995 г. се дипломира с концерт за контрабас и оркестър.
След това работи с Камерен мъжки хор „Парориа“, а през 1999 г. в Музикалния театър като корепетитор. Михаил Луканов е автор на произведения за струнен и симфоничен оркестър, солови песни и пиано, но повечето му композиции са в областта на хоровата музика. Негови хорови песни са изпълнявани от мъжки камерен хор “Парория” и смесен хор “Св. Тринити”. През 1997 г. хорът на Клеър Колидж (Кеймбридж) изпява песента му “На лейди Странгфорд” в камерна зала “България”. Неговата вокализа за женски хор “Експромт” е наградена на фестивала на женските и девически хорове в гр. Търговище, “Ветхий денми” е отличена на IV Конкурс за български литургични песнопения (София, 1997), а „Святий боже“ е наградена на конкурс в гр. Сливен. Негови творби са изпълнявани още от Камерен женски хор „Васил Аранудов” и Студентски хор „Света Параскева”.
Успоредно с музикантската си дейност от 2000 г. М. Луканов работи като преподавател по английски. През 2004 г. завършва специалност „Английски език и литература” към СУ „Климент Охридски, а през 2007 г. завършва специализиран курс за преводач-редактор към същия университет. От 2007 до 2009 е редовен докторант към Института за Изкуствознание към БАН, занимавайки се с изследвания на популярна музика под ръководството на проф. Клер Леви. От 2009 г . до 2012 г. работи върху дисертационния си текст „Конвенция и иновация в българската рокмузика: върху опита на Формация Студио Балкантон”. М. Луканов защитава докторската си теза през 2012 г. и от 2013 е назначен за гл. асистент в ИИИзк (Институт за изследване на изкуствата към БАН), където работи до този момент. Той е автор на редица статии и две книги – „Мильо Басан: живот и творчество“(2017 ) и „Конвенция и иновация в българската рокмузика: върху опита на ФСБ (2018) и „Музиката на арената на българския цирк“ (2020).

Творчество

Оркестрови творби:
Концерт за контрабас и оркестър
„Възпоменание“ за струнен оркестър

Хорови творби:
„Есен“ за смесен хор
„Съмна в сънните градини“ за смесен хор
„Пролет“ за 1) смесен хор и 2) женски хор
„На заник“ за смесен хор
„На лейди Странгфорд“ за смесен хор
„Химн на млада България“ за мъжки хор
“The Tripple Holy Song”
“Експромпт“ за женски хор
“Ветхий денми“ за мъжки хор
„Auld Lang Syne” за смесен хор
„Морето“ за женски хор
„Святи Боже“ за женски хор
„Стани, стани Нине“ за смесен хор

Солови песни:
„Две хубави очи“ за сопран и пиано
„Светло утро“ за сопран и пиано
„Дълей яман“ за сопран и пиано
„Морето“ за сопран и пиано
„Усещам те“ за сопран и пиано
„Зидът разказва“ за баритон и пиано

Произведения за пиано:
Арменско капричио
Миниатюри
Сонатина
Соната