27 декември 2011 г., 19 ч.
НДК, вход А3

Studio 5
представя

песните на БИЙТЪЛС
като клавирни пиеси

ЛЮБОМИР ДЕНЕВ
project

clubstudio5.com