Людмил Йотов


композитор, музикален педагог, диригент

Людмил Йотов

25.01.1933 г. – 30.12.2010 г.София - България

Людмил Йотов завършва композиция при проф. Марин Големинов в ДМА (дн. НМА „проф. панчо Владигеров“). Продължава образованието си в Академия на изкуствата в Берлин. Учи композиция при Рудолф Вагнер­Регени. От 1962 г. живее и работи в Германия. Работи като композитор, диригент, педагог и оркестрант в Берлин (1962­-77 г.). Преподава теория и композиция в консерваторията “Ханс Айслер” в Берлин (1977­-89 г.). От 1990 г. до смъртта си живее в Хаген (Германия), където води клас по композиция.

Людмил Йотов е автор на музикално-сценична, оркестрова, камерна музика и др.

Творчество

Музикално-сценични произведения:
“Тайните танцьорки” –­ балет.

Произведения за симфоничен оркестър:
Българска поема “Левски” (1994 г.).

Произведения за струнен оркестър:
“Окови и криле”.

Камерна музика:
Соната за пиано;
Инструментални пиеси;
Шест любовни песни за висок глас и пиано.