Мара Петрова


композитор, пианист

Мара Петрова

15.05.1921 г. – 07.06.1997 г.Сливен - България

Мара Петрова завършва ДМА (дн. НМА “проф. П. Владигеров”). Учи композиция при проф. В. Стоянов и пиано при проф. П. Владигеров. Специализира оркестрово дирижиране при проф. М. Големинов. Преподава в Института за музикални и хореографски кадри. Пише статии. Редактор на песенни сборници.

Тя е автор на произведения в почти всички жанрове. Нейни творби са изпълнявани в Чехия, Германия, Швейцария, Русия, Австрия, Полша, Гърция и са отличавани с награди.

Творчество

Музикално-сценични произведения:
“Подранило” –­ детска оперета.

Произведения за симфоничен оркестър:
Младежка сюита (1953 г.);
Увертюра “Моята родина”;
Танц ­– поема (1966 г.);
Симфония “Април 1876” (1981 г.).

Произведения за струнен оркестър:
Юношеска сюита за струнен оркестър и тимпани;
Триптих за глас, струнен оркестър и малък барабан;
“Синеоката” и “Люлчина песен” за глас и струнен оркестър.

Камерна музика:
Соната за цигулка и пиано;
Софийска сюита за обой, кларинет, фагот и малък барабан;
Скици за духово трио;
“Песен” и “Скерцо” за флейта и пиано;
Танц за три фагота, скерцо за кларинет и пиано (1988 г.) и др.

За пиано:

Соната и тема с вариации;
Детски албум и др.

Хорова музика:

За смесен хор:
“Легенда за Апостола”;
“Христо Ботев”;
“Зимна приказка”;
“Поема за моя роден град” и др.

За детски хор:
“България”, т. Хр. Чернаев и др.