«ВСЕЛЕНАТА на КОМПЮТЪРНАТА МУЗИКА 2012»
«Електроакустична есен 2012»
11-то издание
7 – 16 декември

КОНЦЕРТИ
електронна музика,
електроакустична музика,
компютърна музика,
музика за синтезатори и музика, правена с компютър
Майсторски клас по СИНТЕЗАТОР
WORKSHOP – синтезатори и софтуер
СEМИНАРИ по аудиодизайн
SOUND DESIGN
с участието на композитори и изпълнители,
студенти и преподаватели от НБУ
представени от проф.д-р Симо Лазаров

ПРОГРАМА

Национална конференция «АКУСТИКА»
доклади настуденти и преподаватели от модул „Компютърно музициране и тонрежисура”
БАН – зала 510 блок № 4, 7 декември – 9:00 ч.

СЕМИНАР и WORKSHOP
студио Gema Music ул „Искър” 84 – 10 и 11 декември – 10:00 ч.

„Фест 2012 образование-обучение-резултати“
Саунд дизайн и поезия
Столична библиотека зала „Надежда” – 12 декември – 17:00 ч

„Фест 2012 образование-обучение-резултати“
СЕМИНАР – Магията на електронния звук, словото и визията –
модератор Силвия Стефанова
Столична библиотека зала „Вяра” – 13 декември – 14.00 ч.

Майсторски клас по синтезатор – проф.д-р Симо Лазаров и гл.ас.д-р Росица Бечева
НБУ, зала 505 – 12 и 15 декември – 10:00 ч.

Картини от една изложба
концерт на студентите и преподавателите от модул „Компютърно музициране и тонрежисура” Андрей Стоев, Михаела Стойкова, Катерина Симеонова, Самуил Пилев, Явор Лазаров, Явор Стоилов, Сибила Попова, гл.ас.д-рРосица Бечева, д-р Стела Атанасова с участието на смесен студентски хор Фолк-джаз формация на НБУ с диригент доц.Георги Петков
Премиера на филма-концерт „Музата” на проф.д-р Симо Лазаров
галерия УниАрт – НБУ – 14 декември – 17:30 ч

MUSIC Lab WORKSHOP Представяне на Alpha Sphere с Адам Плейс
Албена Баева (Mocapton)
Тодор Стоянов – (Ambient Anarchists)
Зала „Филип Кутев“ – Съюз на българските композитори – 15 декември – 15:00 ч.

КОНЦЕРТ-ПРЕМИЕРА
на музиката на Валентин Лазаров ХОЛОГРАМИАДА: ТОГАВА И СЕГА
към едноименната книга на Емил Лазаров
с участието на студенти и преподаватели от департаменти
«ТЕАТЪР» и «ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА»
Зала „Филип Кутев“ Съюз на българските композитори – 15 декември – 19:00 ч

КОНЦЕРТ MUSIC Lab
Alpha Sphere-Адам Плейс,
група Насекомикс,
Тодор Стоянов – Ambient Anarchists
Radio Caf? (до НДК) – 15 декември – 21:00 ч.

КОНЦЕРТ – Магията на електронния звук
електронна музика, електроакустична музика, компютърна музика,
музика за синтезатори и музика, правена с компютър от български автори
Творби от: Владимир Джамбазов, Георги Арнаудов, Илия Фортунов, Йордан Колев, Димитър Николов, Симо Лазаров, Любомир Кавалджиев, Любомир Велев, Петър Бакърджиев, Михаил Джамгазов, студенти от модул ”Компютърно музициране и тонрежисура” НБУ с участието на Любен Ботушаров и студенти и преподаватели от департамент ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА
Зала „Филип Кутев“ – Съюз на българските композитори – 16 декември – 19:00 ч

Със съдействието на: KYMA–Atlanta-USA, SYNTHI AVВ studio-Tel Aviv,
Съюз на Българските Композитори, Българско национално радио,
British Council-Bulgaria, GEMA MUSIC Ltd,
Европейска секция «Акустика» към НТС,
Национална секция «Акустика» към НТС
Devin – вода от планината

Стартирал като национален през 1989 година фестивалът, обединяващ творците работещи в областта на електронното звукоизвличане, поради големия интерес се превръща в международен на следващата година. В провеждането му през годините – в различни градове на България, а от 1992 г.- в София и с превъплъщения в името – от фестивал на електронната и компютърна музика – преминавайки през “Компютърно пространство” – 1993 г. и стигайки до фестивал на електроакустичната музика, той запазва своята същност и цел.
Форум фестивалът ВСЕЛЕНАТА на КОМПЮТЪРНАТА МУЗИКА в този си вид съществува от 2000 г. Създаден от Хауърд Уиршъл, Симо Лазаров, сдружението на авангардни идеи KYMA–Atlanta, USA, с помощта на Synthi AVВ – Tel Aviv, Israel той носи идеята за периодични световни срещи на съмишленици – предимно композитори и изпълнители на електроакустична музика.
Провеждайки форум-фестивала в различни европейски градове и през различни сезони се увеличава както кръгът на участниците, така и възможността по-вече институции да се включат в организирането на проявите. Активни съорганизатори са Институтът за електроакустична музика – град Бурж (Франция), Културният отдел на кметството в град Лисабон, Международният отдел на предавания за чужбина – радио Мадрид, културен дом «Мендел» към кметство Тел Авив, сдружение за авангардни идеи KYMA –Atlanta, USA., Israeli Composers League, Френският културен институт в София, British Conciul – Sofia, Чешкият културен институт – София, Посолството на Австрия в София.
Посланията на форум-фестивала са:
– създаване на произведения на културата и изкуството, свързани със съвременния звуков свят;
– установяване на контакти и взаимодействие на институции и организации със сродна цел; установяване на контакти и взаимодействие между творци от целия свят, работещи в областта на електроакустичната музика;
– популяризиране на произведенията чрез средствата за масова и мултимедийна информация.
Създателите на форум-фестивала имат амбицията той да стане Международен Мултимедиен Проект Синтез на изкуства. Целта е да бъдат включени музикални произведения на композитори от различни страни, с основни идеи и съдържание изразяващи връзката между отделните изкуства.

Forum-Festival COMPUTER MUSIC SPACE
Launched as a national event in 1989, due to the hightened interest it turns into an international event the following year. Throughout the years, Simo Lazarov has been actively involved in the organization of the Festival in different Bulgarian cities and in Sofia since 1992 with different names: from an Electronic Music Festival, through Computer Space in 1993 and an Electroacoustic and Computer Music Festival, to Forum-Festival COMPUTER MUSIC WORLD In 2000 the team set for “taking” the Festival outside Bulgaria. Consequently, for three years now Art – Festival Forum COMPUTER MUSIC SPACE –has been held two times a year: traditionally in Sofia in December and in a European city in the spring and summer months.
Holding the forum-festival in different cities throughout Europe broadens the both the circle of participants and the opportunity for more institutions to sponsor the event. Among the active co-organizers are the Electroacoustic Music Institute in Bourges, France, the Culture Department at Lisbon Municipality, the International Department of Spanish Foreign Radio in Madrid, the Mendel Cultural Centre at Tel Aviv Municipality, the KYMA Avant-garde Ideas Association in Atlanta, GA, USA, the French Culture Institute in Sofia, British Council – Sofia, the Czech Culture Institute in Sofia. Austrian Foreign Ministry, Austrian Embassy in Sofia, Austrian SKE-Fond of Austro mechana, Israeli Composers League.
The Messages of the Forum-Festival COMPUTER MUSIC SPACE are; Assistance and encouragement of the creation of works of art and culture linked with the modern world of sound; Establishment of contacts and interaction among institutions and organizations with similar aims; Establishment of contacts and interaction among creators from the whole world working in the field of computer music; Promotion of music pieces in the media and multimedia editions.
Through this presentation of the Festival the organizers have the ambition to transform this event into Synthesis of the Arts International Multimedia Project. The aim is to
include other music pieces by composers from different countries expressing the linkamong individual arts and their expression.

През 2005 година българското представителство на Международния форум-фестивал “Вселената на компютърната музика” за първи път връчи награда „НБУ – Компютърно музициране – най-добър студент, най-добър професионалист“, адресирана към студентите, изучаващи компютърна музика.
Пластиката обединява четири компонента – графичното изражение на магнитния звукозапис, графичното изражение на цифровия звукозапис, музикалната нота и … един важен елемент – сърцето с искрата, която създава творчеството.
Критериите за номинация са комплексни: много добър успех, ярки творчески прояви и публична реализация. Номинират се студенти от модул „Компютърно музициране“ и програми по изкуствата.
Носителят за тази година ще стане известен часове преди откриването на Международния форум фестивал “Вселената на компютърната музика”.

На добър час и успех!