Мирослав Данев


композитор

Мирослав Данев

09.10.1958 г. – 19.10.2017 г.Севлиево - България

Мирослав Данев завършва БДК (дн. ДМА “Проф. П. Владигеров”) със специалност флейта през 1983 г. Като студент посещава курсове по композиция при проф. Марин Големинов. Участва в майсторски клас по композиция, организиран от Тон де Леув по време на Международно ателие под егидата на фондация “Gaudeamus”. От 1987 г. Мирослав Данев работи като звукорежисьор и музикален консултант в Звукозаписното студио на Българското национално радио.
Сред творчеството му са предимно инструментални произведения. За симфоничен оркестър са „Еон”, „Виа долороса”, Пасакалия и Токата, Рапсодия за цигулка и оркестър, Хореографски фрески, Сюита за флейта и оркестър. В камерния жанр се открояват Соната за флейта и пиано, Духов квинтет, Струнен квартет, както и клавирни пиеси. Творбите му, в съзвучие с най-добрите традиции на XX век, се изпълняват многократно на национални и международни събития в България и по света – Чехия, Грузия, Германия, Франция, Япония, Русия, Великобритания и САЩ. Изтъкнати български музиканти и ансамбли са свирили негови произведения – пианистът Людмил Ангелов, цигуларката Ваня Миланова, флейтистът Христо Христов, камерният ансамбъл “Софийски солисти”, Симфоничният оркестър на Българското национално радио, Софийската филхармония и много други. Творби на Мирослав Данев са публикувани в Ню Йорк от Dr. Raоul R. Ronson, президент на Seesaw Music Corp*.

Творчество

Произведения за симфоничен оркестър:
Пасакалия и Токата (2007 г.);
Рапсодия за цигулка и оркестър (2004 г.);
Еон (2000 г.);
Via Dolorosa (1989 г.) *;
Хореографски фрески (1985 г.) *;
Сюита за флейта и оркестър (1984 г.)*.

Камерна музика:
Рапсодия за цигулка и пиано (2004 г.);
Cтрунен квартет (1996 г.);
Соната за флейта (цигулка) и пиано (1987 г.)*;
Духов квинтет (1986 г.)*.

За пиано:

Натрапчива идея (2008 г.);
Токата за две пиана (2007 г.);
Юначе (2005 г.);
Малкият виртуоз (2003 г.);
Легенда и Капричио (1985 г.)*.