Михаил Тодоров


композитор, музикален деец, пианист, педагог, диригент

Михаил Тодоров

15.09.1890 г. – 21.04.1976 г.Сливен - България

Михаил Тодоров учи музика в Женева (ок. 1912 г.) и Дрезден (ок. 1922 г.) при Ж. Далкроз и други известни педагози. След завръщането си в България работи като учител по музика в Сливенската мъжка гимназия (до 1956 г.). През 1926 г. основава местно музикално училище, на което е директор до 1950 г. Той е един от създателите на Сливенската самодейна опера, неин диригент и почетен председател. Участва активно в музикалния живот в Сливен като пианист-солист и акомпанятор.

Михаил Тодоров е автор на детски оперетки, някои от които се изпълняват от детските музикални китки в цяла България. Написал е “Българска рапсодия” за камерен оркестър; пиеси за пиано; маршове за духов оркестър; музика към постановки на театъра в Сливен; хорови и солови песни. Много популярна е песента му “Изгнаник” (“Тихо полъхва вечерник…”).

Творчество

Детски оперети:
“Горски цар” (1912 г.);
“Малката кибритопродавачка” (1920 г.);
“Песента на орисниците” (1920 г.);
“Пакостници” (1925 г.);
“Мъдрият цар” (1927 г.);
“Ахимира” (1930 г.);
“Робин” (1932 г.);
“Седемте братя лебеди” (1935 г.).