26.02.2010 г., петък, 18 часа
Зала „Филип Кутев“ – СБК
ул. Иван Вазов, 2

Музикален пантеон

Транскрипции за пиано
от

НИКОЛАЙ СТОЙКОВ

по произведения от
Бах, Вивалди, Берлиоз, Дебюси и Равел

изпълняват
Велислава Карагенова
Катя Василева
Ромео Смилков