19 октомври 2012 г., петък, 19 часа
Зала „Филип Кутев” – СБК, ул. „Иван Вазов” 2

МУЗИКАЛНА и ЛИТЕРАТУРНА ВЕЧЕР

Програма
Пиеси за пиано

ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ – ИМПРОВИЗАЦИЯ И ТОКАТА
ВАСИЛ КАЗАНДЖИЕВ – ВЕСЕЛОТО ВРАБЧЕ
ИВАН ЖЕКОВ – Миниатюри от
“IM WUNDERLAND” и от
“LITTLE JAZZ – IMPRESSIONS”
Изпълнява Иван Жеков

представяне на книгата
„Преходи – една фамилна сага между 1850-2012 г.“

През призмата на семейна сага авторът разглежда важни периоди
от българската история в културен, социален и политически аспект.
Автобиографичните му бележки разкриват характерни
детайли и събития от музикалния и културния живот
на България и някои европейски и азиатски страни