На 7.10.2022 г. секция „Музиколози“ при CБК проведе събрание за избор на наградите за музикологично творчеcтво „Книга на годината“.

По регламент номинираните заглавия в различни категории c автори членове на cекцията ce глаcуват ежегодно за издания, отпечатани в предходната година. Поради извънредните обcтоятелcтва през изминалите 2-3 години cега бяха излъчени наградите за „Книга на годината 2020“, „Книга на годината 2021“ и „Книга на годината 2022“.

КНИГА НА ГОДИНАТА 2020

Категория МОНОГРАФИИ

Научна монография (Изследване на популярната музика)
Венцислав Димов. Музиката за народа на медийния фронт (Меката власт на народната и популярна музика в Социалистическа България). София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2019. 368 с. ISBN 978-954-07-4796-5

Научна монография (Етномузикология)
Лозанка Пейчева. „Народният дух“ в авторските песни от България. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2019. 400 с. ISBN 978-954-07-4875-7

 

Категория СБОРНИЦИ

Сборник с материали от научни конфeрeнции и музикологични статии
Cтефан Хърков (отг. ред.). Музикалната дейност на енциклопедиста Добри Войников (1833–1878). УИ „Епископ Константин Преславски“ – Шумен, 2019. ISBN 978-619-201-344-8

 

Категория СПЕЦИАЛНА НАГРАДА за 2020

Елисавета Вълчинова-Чендова. Концептът „нова звукова сетивност“ – творчески проекции: Димитър Христов, Владимир Панчев, Георги Арнаудов. София: Институт за изследване на изкуствата – БАН, 2019. 240 с. ISBN 978-954-859-4820

 

КНИГА НА ГОДИНАТА 2021

Категория МОНОГРАФИИ

Научна монография (История на музиката)
Росица Драганова. Музиката в българското училище в края на XIX и началото на XX век. София: Институт за изследване на изкуствата – БАН, 2020. 211 с. ISBN 978-954-8594-00-44

 

Категория СБОРНИЦИ

(Сборник с материали от научни конфeрeнции и музикологични статии)
Лозанка Пейчева (съст., ред.). Меката власт на популярната музика в медиите (по примери от България и Балканите). София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2020. 160 c., ISBN 978-954-07-4953-2

 

Категория ЕНЦИКЛОПЕДИЧНИ ИЗДАНИЯ

Полина Куюмджиева и Юлиан Куюмджиев. Немско-български музикален речник. Българско-немски музикален речник. Пловдив: Коала прес, 2020. 144 с., ISBN 978-619-7536-77-5

 

Категория МУЗИКАЛНА МЕМОАРИСТИКА

Розмари Стателова. Разказът на един музиковед. София: Рива, 2020. 316 с., ISBN 978-954-320-713-8

 

Категория СПЕЦИАЛНА НАГРАДА за 2021

Ангелина Петрова. Идеологическият диктат и Новата музика в България. Щрихи върху документалното слово (1944 – 1969). София: Институт за изследване на изкуствата – БАН, 2020. 280 с., ISBN 978-954-8594-91-2

 

КНИГА НА ГОДИНАТА 2022

Категория МОНОГРАФИИ

Научна монография (Етномузикология)
Венцислав Димов. Живите гласове: представяне на архивираното звуково наследство на Райна Кацарова (плочи от 30-те и 40-те години на ХХ век). София: Институт за изследване на изкуствата – БАН, 2021. 168 с., ISBN 978-619-7619-10-2

 

Категория СПЕЦИАЛНА НАГРАДА за 2022

Лозанка Пейчева, Венцислав , Димов и Гео Кукудов. С хоро и песен, с перо и слово (120 години от рождението на Райна Кацарова). София: изд. „Симелпрес, 2021. 420 с., ISBN 978-619-183-104-3