С прискърбие съобщаваме, че на 06.04.2017 г. ни напусна проф. д.изк. Агапия Баларева.

Разделяме се с един прекрасен човек и изтъкнат учен.
Проф. д.изк. Агапия Баларева е автор на книгите: „Емануил Манолов“, „Димитър Хаджигеоргиев“, „Българското хорово акапелно творчество“, „Композиторът Георги Димитров“, „Кантатно-ораторният жанр в българската музика“, „Хоровото дело в България (от средата на ХІХ век до 1944)“. Съставител е на фундаменталния сборник „Българските музикални дейци и проблемът за националния музикален стил“. Публикува множество студии, статии, доклади, посветени на хоровото изпълнителство и творчество и на актуални проблеми на българската музика и музикалната култура.
От 1954 г. работи в Института за музика – БАН. През 1962 г. специализира в Хумболтовия университет в Берлин. Тя е дългогодишен научен секретар на Института и негов заместник-директор (1993 – 1997). Заместник главен редактор на списание „Българско музикознание“.

Поклон пред делото ?.
Поклон пред светлата ? памет.