На 27 ноември, в Съюза на българските композитори ще се състои научна конференция, озаглавена „Музикалната култура в България днес – модели и стратегии, рискове и възможности“. Организатори са Департамент „Музика” на Нов български университет, Института за изследване на изкуствата при БАН, секция „Музиколози” при Съюза на българските композитори и Дни за нова музика „Звук и връзка – София”. Докладите са обединени в две заседания: „За музикалната култура днес – аналитично” и „Музикална култура и образование”. Третото заседание е разгърната дискусия по разглежданата актуална проблематика. Научната конференция ще бъде открита с встъпителни думи на акад. Васил Казанджиев. С доклади и изказвания ще вземат участие научни сътрудници в сектор „Музика” в Института, преподаватели в Нов български университет и НМА „Проф. Панчо Владигеров” – София, музиколози, диригенти, композитори и др.

ПРОГРАМА

11, 00 ч.: акад. Васил Казанджиев – Встъпителни думи

11, 30 ч. – 12, 30 ч. Първо заседание: ЗА МУЗИКАЛНАТА КУЛТУРА ДНЕС – АНАЛИТИЧНО
Доц. Георги Арнаудов – водещ

11, 30 ч.: проф. д.изк.н. Елисавета Вълчинова-Чендова (Нов български университет, Институт за изследване на изкуствата при БАН) – „Преобразуването на държавните музикалнокултурни институти през периода 1989–2010”
11, 45 ч.: доц. д-р Любомир Кавалджиев (Българска академия на науките) – „Развитие на музикалната култура. Ретроспрективно – за прогнозите”
12, 00 ч.: доц. Ростислав Йовчев (пианист и преподавател в НМА “Проф. Панчо Владигеров” – София) – „Класическата музика и нейното оцеляване в България в началото на 21. век – възможно ли е?”
12, 15 ч.: Диана Дечева (музиколог, Фондация „Панчо Владигеров”) – „Организацията на концертния живот – характеристики и неизползвани възможности”
12, 30 ч.: Валери Вачев (диригент) – „Промяна на репертоара и интерпретацията по време на криза. Аспекти на диригентския репертоар”

12, 45–13,45 Второ заседание – МУЗИКАЛНА КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ
Проф. д.изк.н. Елисавета Вълчинова-Чендова – водещ

12, 45 ч.: доц. Георги Арнаудов (Нов български университет) – „Композиторът в глобален контекст – опит за контекстуален анализ и полагане на стратегии”
13, 00 ч.: доц. д-р Росица Драганова ( Институт за изследване на изкуствата при БАН) – „За стратегиите и рисковете на преработването на програмата по музика за среден курс на българското общообразователно училище”
13, 15. ч.: гл. ас. д-р Иванка Влаева (Институт за изследване на изкуствата при БАН) – „Музикално образование и интернет”
13, 30 ч.: гл. ас. д-р Стефка Венкова (Институт за изследване на изкуствата при БАН) – „Църковните творби от Апостол Николаев-Струмски в съвременния музикален живот”

13,45–14,15 – Пауза

14, 15–16, 00 Дискусия
Водещи: проф. д-р Георг Краев, доц. Георги Арнаудов
Заявени изказвания
: проф. д.изк.н. Светлана Куюмджиева, доц. д-р Румяна Каракостова, доц. Лъчезар Каранлъков, гл.ас. д-р Драгомир Йосифов, д-р Антоанета Радославова, д-р Магдалена Манолова, Марин Бодаков, Момчил Георгиев, Стефан Илиев, Райчо Христов