ФОНДАЦИЯ “Георги Гълъбов“ организира конкурс за композиции
в Категориите Акордеон – соло и Акордеон – камерна музика.
Композициите трябва да са написани специално за Акордеон /стандартни или мелодични баси/, съобразявайки се с неговите специфики.
В Категорията „Акордеон – камерна музика“ могат да се представят композиции за 2 до 5 акордеона или Акордеон с до 4 други инструмента.
Композициите трябва да се изпратят в три екземпляра до 30.06.2016 г. на адрес:

Фондация“ Георги Гълъбов“
ул.Витошко лале 30
1444 Бистрица

Koмпозициите ще бъдат обсъдени от компетентно жури.
Отличилите се Композиции ще бъдат издадени от Фондацията.

Наградният фонд на Конкурса е 1500 лв.

Организационният Комитет на НАК „ Георги Гълъбов“ ще направи всичко възможно отличилите се композиции да прозвучат в концертната програма на Втория Национален Конкурс“ Георги Гълъбов“ 13-14.10.2017г.

Информация:
Татяна Йончева 0049 371 4022130
Моника Петрова 0886 510463
Антоанета Проданова 02 9449595