Председател:
Велислав Заимов

Главен секретар:
Стефан Илиев

Председател на Творческия фонд:
Димитър Николов

Членове на Управителния съвет:
Атанас Атанасов
Йорда Гошев
Ценко Минкин
Явор Димитров
Юлия Ценова

Председател на секция „Музиколози“
Елисавета Вълчинова

Членове на Управителния съвет на Творческия фонд:
Ангел Добрев
Артин Потурлян
Драгомир Йосифов
Сашо Младенов

Членове на контролен съвет:
Председател – Кирил Илиевски
Андрей Диамандиев
Кирил Ламбов