Нева Кръстева


композитор, музикален теоретик, изпълнител, педагог

Нева Кръстева

02.08.1946 г.София - България

Нева Кръстева завършва Московската държавна консерватория с музикознание при проф. Ю. Холопов и орган при проф. Л. Ройзман. Специализира орган в Прага и Цюрих при проф. И. Рейнберг. От 1973 г. е преподавател в БДК (дн. НМА “проф. П. Владигеров”). Организира първия клас по орган в България през 1978 г. в Националната музикална академия и продължава да го води в НБУ. Професор по контрапункт и фуга (от 1994 г.). През 1978 г. посещава майсторски клас по композиция в Полша, във Вила Лютославски, където представя своите “Хетерофонни миниатюри за орган” (1974 г.). Член е на Баховото общество в Лайпциг. От 1974 има активна концертна дейност като органист в България, Европа и някои азиатски страни. Два пъти е изпълнявала интеграл на Баховите органни произведения в София. Има записи на грамофонна плоча за БНР и БНТ. Като композитор, както и в цялостната си професионална реализация на теоретик, педагог и изпълнител, утвърждава музиката като носител на непреходно дълбоко етично духовно послание. Нева Кръстева е автор на вокално-инструментални произведения с орган; творби за орган; камерна вокално-инструментална музика; хорова музика и др. Пише музикално-теоретични изследвания и студии, по-голямата част от които събрани в “Музикално-теоретични изследвания” в три тома.

Творчество

Вокално-инструментални произведения с орган:
За смесен хор и орган:

“Върхът” –­ военен мадригал по “Опълченците на Шипка” от И. Вазов за 12-гласен смесен хор и орган (1988 г.);
“Requiem” за смесен хор и орган по творби на Св. Обретенов (1995 г.).

За мъжки хор и орган:

Тебе одеющугося” за мъжки хор и орган по “Болгарский роспев” (1998 г.).

За солисти и инструментален ансамбъл с орган:

“Митологични песни” за 2 народни певици, орган, сопран и ударни (1975 г.);
Quantus tremorза мецосопран, тромпет, виолончело и орган (1989 г.).

За глас и орган:

“Отче наш” (1995 г.)

Инструментални произведения с орган:
Хетерофонни миниатюри за орган (1974 г.).

Sonata da Chiesa за флейта (алт), пиколо и орган (1987 г.).

In Memorias Exire (в памет на майка ми) за пиано, орган и ударни (1997 г.).

Камерна вокално-инструментална музика:
“Пет пирински песни за самодиви” – за джазпевица и флейта (1989 г.).

“Рефлекси” по Гьоте за глас и пиано (1995 г.).

“Към пустинята” (по житието на Св. Мария Египетска) за псалт, контратенор, народна певица, сопран, бас и инструментален ансамбъл (1998 г.).

Седем песни по “Книга на Тел” за сопран, контратенор (алт), виола д‘аморе и чембало (1999 г.).

“Богомилска легенда” за контратенор, бас, евритмия, чембало, пиано, кларинет и рецитатор.

Хорова музика:
За женски хор:

Пет песни, текст Д. Дебелянов (1991 г.);
Missa Angelus (1993 г.).

Избрана литература от Нева Кръстева:
“Музикално-теоретични изследвания”. Т. 1­3. (2002-­03 г.).