22 март 2006 г., сряда, 19 часа
зала “Филип Кутев” – СБК
ул. “Иван Вазов” 2

НЕДЯЛЧО ТОДОРОВ
цигулка/виола
с участието на
ЗОРНИЦА ПЕТРОВА – пиано
и
ВЕЛИСЛАВА КАРАГЕНОВА – пиано

ПРЕДСТАВЯ
НОВИ КАМЕРНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
ОТ БЪЛГАРСКИ КОМПОЗИТОРИ

Димитър Тъпков (1929)
Три импровизации за соло цигулка
– върху тема на Марин Големинов (2000)
– върху тема на Парашкев Хаджиев (2005)
– върху тема на Филип Кутев (2005)

Велислав Заимов (1951)
Речитатив, ария и токата за соло цигулка (2002)

Божидар Петков (1940)
“Въвеждане” за цигулка и пиано” (1996)

Светослав Карагенов (1967)
Концертна соната за цигулка и пиано “Диалози” (2005)

Божидар Абрашев – син (1977)
Елегия за виола и пиано (2005)