Николай Добринов


композитор

Николай Добринов

11. 04. 1955 г.София - България

Николай Добринов завършва ВМПИ (дн. АМТИ) ­ Пловдив (1986 г.). Учи композиция при Константин Илиевски и проф. С. Пиронков. Работи като музикален редактор в БНТ (1977­-78 г.) и в БНР (1990 г.). Артист-оркестрант в Камерна опера ­– Благоевград (1981­-82 г.), СО при БНА (1986-88 г.). Главен музикален специалист и методист в отдел “Култура” при СНС (1988-­90 г.). От 1990 г. е на свободна практика като преподавател по цигулка и музикално-теоретични дисциплини, ръководи детски вокални групи и др. Пише в различни жанрове: мюзикъли; оркестрова и камерна музика; детски песни; музика към театрални постановки; песни, влезли в репертоара на известни поп изпълнители и др. Творбите му са изпълнявани в Италия, Русия, Словакия, Канада, Франция, Мексико, Германия, Япония и др. Има записи в БНР и БНТ.

Творчество

Мюзикъли:
“Златна ряпа”, т. П. Панчев (1988 г.);
“Сънят на Гого”, т. А. Босев (1988 г.).

Произведения за симфоничен оркестър:
“Мигове” за небалансиран оркестър (1983 г.);
“Акварел и движение” (1983 г.).

Произведения за духов оркестър:
Сюита за голям духов оркестър (1980-1993 г.);
“Реминисценция” за пиано и голям духов оркестър (2001 г.).

Произведения за струнен оркестър:
Три пиеси за струнен оркестър и ударни (1986 г.);
“Миниатюри върху българска тема” (1988 г.);
“Фантазия” (1998 г.);
Триптих за кларинет и струнен оркестър по П. П. Славейков (2001 г.);
Две ритмични вариации за цигулка и струнен оркестър (2001 г.).

Камерна музика:
Соната за виола (1980 г.);
Три пиеси за флейта и обой (1984 г.);
“Варианти I” за кларинет и пиано (1986 г.);
“Варианти II” за квинтет от кларинет, цигулка, виола, фагот и контрабас (1995 г.);
Две пиеси за соло цигулка ­ “Песен” и “Ръченица” (2001 г.) .

За пиано:
“Танц на водата” (1980 г.);
5 скици (1985 г.).

Песни:
“Чарли Чаплин”, т. А. Геров (1980 г.);
“Песничка за чукчето”, т. Г. Стефанов (2000 г.) и др.