25.09.2013 г. , зала НМА”Проф.Панчо Владигеров”
Концерт на симфоничен оркестър – Пазарджик
Диригент Григор Паликаров

ЦВЕТАН ДЕНЕВ
– Ръченица за Евгени за гъдулка, китара и струнен оркестър
Солисти: Ангел Добрев – гъдулка и Росен Балкански – китара

МАРИН ВЪЛЧАНОВ
– Импулси за фагот и струнни
Солист: Сабина Йорданова

КРАСИМИР ТАСКОВ
– Сюита за симфоничен оркестър

САШО МЛАДЕНОВ
– Концертино за кларинет, пиано и оркестър
Солисти: Атанас Илиев – кларинет и
Димитър Горчаков – пиано