Уведомяват се всички колеги, че крайният срок за предоставяне на материали за „Нова Българска Музика 2015“ е 31.03.2015 г.