24 септември 2006 г., неделя, 19 часа
зала “Филип Кутев” – СБК
ул. “Иван Вазов” 2

Нова италианска музика

ТВОРЧЕСКА ВЕЧЕР НА КОМПОЗИТОРИТЕ

СОНЯ БО
ДЖУЗЕПЕ КОЛАРДО
ДАВИДЕ АНЗАГИ