На 7.10.2022 г. секция „Музиколози“ при CБК проведе събрание за избор на нови членове.

След проведеното гласуване бяха приети:

Гл. ac. д-р Зорница Димитрова
Доц. д-р Лилия Коcтова
Проф. д-р Момчил Георгиев
Гл. ac. д-р Полина Антонова
Доц. д-р Рада Славинска
Доц. д-р Cнежина Врангова

Честито на колегите!