На редовно заседание на Общото събрание на Съюза на българските композитори,

което се проведе на 11.03.2018 г., за редовни членове на СБК бяха приети композиторите

Любомир Денев-син,
Антони Дончев,
Славил Димитров,
Албена Врачанска-Петрович
и Камен Драндийски.

Честито на колегите и на добър час!