На 04.07.2008 г. журито на Международниня конкурс за композиция на симфонично произведение „7/8“

Номинира за ІІ тур – публично изпълнение следните творби, означени с кодове:

1727207
3006083
18365BU
Rootsof

Молим авторите на посочените творби да се обадят на директора на ОФД – Пловдив г-н Георги Димитров на тел. 00359 32/625189.