Управителният съвет на Съюза на българските композитори на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на членовете на сдружението на 16.04.2022 г., събота, от 09.00 часа в сградата на СБК, ул. „Иван Вазов“ №2 при следния
Дневен ред:

1. Прием на нови членове в СБК.
2. Разни.

Ще се разглеждат кандидатурите на
РОСАЛИН НАКОВ,
РУМЕН БОЯДЖИЕВ-син,
СТИЛИАНА ПОПОВА-КИРИТКО,
ВИДА ПИРОНКОВА,
ПЕТЯ ТОНЧЕВА,
КОНСТАНТИН ИЛИЕВСКИ,
ЕМИЛ СТРУНДЖЕВ,
ПРЕСЛАВ СТОЯНОВ,
СТОИМЕН ДОБРЕВ,
ВЕЛИ ЧАУШЕВ,
МАРИЯ РАДЕВСКА,
МИЛЕН ИВАНОВ.