На редовно заседание, проведено днес, 21.10.2020 г.,

Управителният съвет на СБК взе следното решение:

Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка в страната,

провеждането на Общо събрание за прием на нови членове,

насрочено за 25.10.2020 г., СЕ ОТЛАГА за неопределено време.