Петър Крумов


композитор, диригент, музикален фолклорист, публицист

Петър Крумов

06.08.1934 г. - 20.12.2021 г.Стара Загора - България, Добрич - България

Петър Крумов завършва БДК (дн. ДМА “П. Владигеров”) с хорово дирижиране при проф. Г. Димитров през 1957 г. През 1956­-57 г. е стажант при Ф. Кутев в ДАНПТ (дн. НФА “Ф. Кутев”). От 1957 г., повече от три десетилетия ръководи фолклорни ансамбли: ансамбъл “Добруджа” (1957­-82 г.) и ансамбъл “Силистра” (1982­-88 г.). Изнася повече от 1000 концерта в страната и в много страни на Европа и Азия. Член е на международното жури на фолклорните фестивали в Загреб (1968 г.) и Виходна (1976 г.). Професионалният му интерес към фолклора определя характера на неговото творчество в различни жанрове, свързано с фолклорните образци и тяхната авторска обработка. Петър Крумов е автор на над 600 песни и инструментални пиеси. Писал е още музика към театрални постановки, хорови и солови песни, оркестрови пиеси. Осъществява записи на 15 грамофонни плочи и аудиокасети с негови произведения. Награден е със златни медали от националните фолклорни конкурси (1959, 1964, 1969 и 1984 г.); конкурса “Песни за морето” (1989 г.) и др.

Публикува сборници с народни песни, пише статии, рецензии и др.

Творчество

Музикално-сценични произведения:
“Българка платно бели” –­ балет (1982 г.).

Произведения за духов оркестър:
Добруджански танц №1 (1982 г.),
Добруджански танц №2 (1988 г.).

Произведения за камерен оркестър:
“Котленски триптих” за вокално трио и камерен оркестър (1991 г.);
“Селски мелодии” за флейта и камерен оркестър (1995 г.).

Хорова музика:
“Що побърза, млад челеби” (1962 г.);
“Три бюлбюла пеят” (1970 г.);
“Лазарска” (1984 г.).

Произведения за народен оркестър:
“В деня преди сватбата” (1968 г.);
“Ръченик с шиници” (1968 г.);
“Тракийска сюита” (1975 г.);
“Грънчари” (1987 г.);
Две контрастни мелодии (2002 г.).

Произведения за хор и народен оркестър:
“Весел да е хороводът” (1973 г.);
“Наша земя” (1980 г.);
“Две песни от Източния Балкан” (1983 г.);
“Три песни в ми” – за глас и народен оркестър (1992 г.).

Избрана литература от Петър Крумов:
“Добруджански изпълнители пред микрофона” (Пловдив, 1996);
“Песните на Радювене” (С., 1998);
“Народни песни от град Добрич” (Пловдив, 1999);
“Стаматка Кирилова и нейните песни” (Варна, 2001);
“Песни от Силистренско” (С., 2002).