Петър Петров


композитор, педагог, пианист, диригент

Петър Петров

23.06.1961 г. - 10.01.2022 г.Стара Загора - България

Петър Петров завършва БДК (дн. НМА “проф. П. Владигеров”) с композиция при проф. Ал. Райчев през 1988 г. Като студент получава стипендия на СБК за композиция “П. Владигеров”. Специализира при проф. Ан. Виеру. Работи като преподавател по пиано в ЮЗУ “Н. Рилски” (1989­-92 г.) и асистент по полифония в ДМА (1990­-94 г.). От 1993 г. е преподавател в СМУ ­ Стара Загора. Художествен директор на фестивала “Дни на българската музика ­– Стара Загора” (от 1999 г.).

Петър Петров е автор на симфонии, концерти и други произведения за симфоничен, камерен и струнен оркестър; студии за различни солови инструменти и ансамбли и др. камерни творби; електронна и театрална музика; фолклорни обработки и др. В музиката си използва различни съвременни композиционни техники. Лауреат е на национални и международни конкурси, сред които диплом от II Международен конкурс за композитори и пианисти в Еквадор (1988 г.) за “Концертна импровизация за пиано”; творбата е включена в постоянната експозиция на Международния музей на музиката в Лондон. Клавирната пиеса In Memoriam (написана в памет на Ив. Спасов), прозвучава за първи път на “Московска есен” (1997 г.). Произведенията му са изпълнявани във Франция, Русия, Германия, Холандия, Чехия, Литва, Еквадор, Италия.

Творчество

Произведения за симфоничен оркестър:
Симфонии:

Симфония №1 Lamento (1987 г.);
Симфония №2 Catharsis (1990 г.);
Симфония №3 Memento… (1994 г.);
Симфония №4 Donna Nobis Pacem (1995 г.);
Симфония №6 Because These We Are (1998 г.).

Концерти:

Концерт за цигулка и оркестър №1 (1987 г.) и №2 (1998 г.);
Концерт за пиано и оркестър (1999 г.).

Concerto piccolo№4 (1989 г.).

Камерна музика:
Concerto piccolo:

Концерт №1 за флейта, цигулка и пиано (1987 г.);
Концерт №2 за цигулка, виолончело и пиано (1988 г.);
Концерт №3 за детски хор, 2 цигулки, маракаси и пиано (1989 г.).

Студии – 1­17 за различни солови инструменти и ансамбли (1988­-98 г.).

Ricercarза 3 кларинета (1989 г.).

“Диалози с тишината” – за кларинет и виолончело (1994 г.);
Estampiза кларинет, виолончело и пиано (1994 г.);
Bach ­ Studiumsза кларинет, виола и пиано (1995 г.);
“Диалози с г-н Галилей” за камерен ансамбъл (1997 г.);
Dewy-Сoncertoза кларинет и инструментален ансамбъл (1997 г.);
6 медитации за различни камерни формации (1997 г.);
“В памет на Анатол Виеру” (1999 г.);
“7 последни ритуала” за цигулка, виолончело и пиано (2000 г.).

За пиано:

Полифонични пиеси (1980, 1985 г.);
4 сонати (1983­-87 г.);
“Варианти и фуга” (1983 г.);
“Дивертименто” за пиано на 4 ръце (1984 г.);
Концертни импровизации (1988 г.);
In Memoriam (1997 г.);
“Токата” (1997 г.);
“Призраци от виенската гора” ­– 6 коментара за пиано (1998 г.).

Хорова музика:
Lauda за смесен хор и чембало (1998 г.).

Електроакустична музика:
Симфония №5 Alla Bulgarese (1997 г.).

“Послания I” за панфлейта и електронни инструменти (1997 г.);
“Послания II” за глас и електронни инструменти (1999 г.).