11 май 2011 г., сряда, 18 часа
зала „Филип Кутев“ – СБК
ул. Иван Вазов, 2

ПИАНИСТИЧНИ ПРОСТРАНСТВА
от български композитори

втори концерт

Димитър Ненов (1901-1953) – “Святата” (Aria religiosa)
(транскрипция за пиано от Р. Смилков)

Георги Арнаудов (1957) – Две монодии (първо изпълнение)
изпълнява Ромео Смилков

Лазар Николов (1922-2005) Соната за две пиана № 1
Moderato, Largo e grave, Allegretto
изпълняват Снежана Симеонова и Татяна Гигова

Панчо Владигеров (1899-1978) – “Песен” из Българска сюита оп. 21

Иван Спасов (1934-1996) – из “6 портрета на един образ” (1994):
Координати на пространството
Измерване на спряло време
Съзерцаване на Вечността

изпълнява Роксана Богданова

Иван Спасов (1934-1996) – “Сътворение, смърт и примирение” (1993)
(микс на версиите за орган и две пиана)
изпълняват Георги Спасов – баян и Даниела Кочева – пиано

Александър Йосифов (1940) – Концерт за шест ръце на едно пиано
Largetto. Andante, Rerto. Largo. (Con), Rondo rustico. Presto-barbaro
(световна премиера)
изпълняват Зорница Петрова, Дора Славчева, Анастас Славчев
Авторът изразява благодарност на „Металснаб” за подкрепата, оказана му при създаване на представената творба.