8 октомври 2007 г., понеделник, 19 часа
Зала „Филип Кутев” – СБК, ул. „Иван Вазов” 2

Представяне на книгата
КОНЦЕРТ ЗА КОНТРАБАС И ЗЕЛЕНА ПОЛЯНА
Автор Цветан Денев
Художник Анри Кулев

щ е п р о з в у ч а т т в о р б и
о т Ц В Е Т А Н Д Е Н Е В
в изпълнение на
Иван Иванов – контрабас
Любомир Денев – пиано
Любомир Денев-с и н – пиано