1 февруари 2010 г., понеделник, 19 ч., зала „Филип Кутев“ – СБК, ул. Иван Вазов 2

Представяне на компактдиск „РЕМИНИСЦЕНЦИИ“
на РОСЕН ИДЕАЛОВ

с участието на: МАРИЯ МИРЧЕВА – пиано, АНАИДА АКОПЯН – пиано, ДРАГОМИР ЙОСИФОВ – пиано, ЛЮДМИЛ НЕНЧЕВ – цигулка

Творби от:
Марин големинов, Лазар Николов, Асен Марков, Артин Потурлян, Милко Коларов, Велислав Заимов, Йовчо Крушев, Данко Йорданов, Драгомир Йосифов