12.04.2012, 17.00 ч.
Зала „Филип Кутев“ – СБК
ул. „Иван Вазов“ № 2

Издателство „Музика“
Съюз на българските композитори

ПРЕМИЕРА НА КНИГАТА

АНДРЕЙ ВРАЧАНСКИ
ПОЗНАТИЯТ И НЕПОЗНАТИЯТ
от Илия Врачански

Андрей Врачански – едно име, на което българската музикална летопис дължи преоткриване, популяризиране и отреждане на подобаващо място сред строителите на българската музика за духов оркестър. Неговото творчество отдавна живее в практиката на духовите ни състави, но не рядко – в анонимност или под друго авторство. Историческата истина не е еднозначна и се нуждае от задълбочено изследване, корекции, понякога – и от справедливост.

Искате ли да се докоснете до изворите на вдъхновението на Андрей Врачански, да се възхитите на посвещението му на северняшката музика за духов оркестър, да “чуете” еленините и дайчовите му хор?, да се запознаете с живота и творчеството на големия музикант – прочетете тази книга! Но елате и на премиерата, където ще срещнете автора на книгата Илия Врачански, внучката на композитора Албена Врачанска, която живее и твори в Люксембург. Андрей Врачански има щастливата съдба да има следовници в семейството си, в което вече три поколения са отдали живота си на музиката!