Съюзът на българските композитори обявява сесия за прием на нови членове.
В срок до 07.12.2012 г. кандидатите трябва да представят
следните документи:

– Молба за приемане;
– Диплома за завършено висше музикално образование (копие);
– Творческа автобиография;
– Партитури и записи на не по-малко от три произведения в големи развити форми.

Материалите се приемат от г-жа Елка Каменова – библиотекар на СБК.

Управителен съвет на СБК