На редовно заседание на Общото събрание на Съюза на българските композитори, което се проведе на 19.02.2017 г.,
за редовни членове на СБК бяха приети композиторите Костадин Генчев и Васил Делиев.