Съюзът на българските композитори обявява сесия за прием на нови членове.

В срок до 25 ноември 2011 г. кандидатите трябва да представят

следните документи:

– Молба за приемане;

– Диплома за завършено висше музикално образование (копие);

– Творческа автобиография;

– Партитури (по възможност – и запис) на не по-малко от три произведения в големи развити форми.

Материалите се приемат от г-жа Елка Каменова – библиотекар на СБК.

Управителне съвет на СБК