Съюзът на българските композитори
обявява
сесия за прием на нови членове.

В срок до 21.11.2008 г., понеделник,
кандидатите трябва да представят следните документи:

* Диплома за завършено висше музикално образование (копие);
* Творческа автобиография;
* Партитури (по възможност – и записи) на не по-малко от три произведения в големи развити форми.

Материалите се приемат от г-жа Елка Каменова – библиотекар на СБК

София, 08.09. 2008 г.
Управителен съвет на СБК