Съюзът на българските композитори обявява сесия за прием на нови членове.

В срок до 20.11.2009 г., петък, кандидатите трябва да представят следните документи:

* Диплома за завършено висше музикално образование (копие);
* Творческа автобиография;
* Партитури (по възможност – и записи) на не по-малко от три произведения в големи развити форми.

Материалите се приемат от г-жа Елка Каменова – библиотекар на СБК.

София, 29.09. 2009 г.
Управителен съвет на СБК