Приемът на документи за членство в СБК приключи.

Общото събрание, на което ще се приемат нови членове, ще се проведе на 11.11.2015 г.

Документи за членство в СБК подадоха следните творци:

БОРИС ЧАКЪРОВ

ДИМИТЪР КИРОВ

ДИМИТЪР ХРИСТОВ

ЕМЕЛИНА ГОРЧЕВА

ЖАНА БЕЛЕВА

КРАСИМИР ЗАХАРИЕВ

МИНКО ЛАМБОВ

НИКОЛО КОЦЕВ

ПЕТЪР ГАНЕВ

ПЛАМЕН ЦВЕТАНОВ

ПРЕСЛАВ СТОЯНОВ

ТЕНКО СЛАВОВ

ХРИСТО КРОТЕВ

ЦОНЬО ЦОНЕВ

Съюзът на българските композитори желае успех на всички кандидати!