11.02.2009 г., сряда, 18.00 ч., зала „Филип Кутев“ – СБК, ул. Иван Вазов 2
Съюз на българските композитори Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив

творби от:

Вели Чаушев, Димитър Наков, Владимир Влаев, Петър Керкелов и Росен Христов

Изпълняват:
Величка Чаушева
Димитър Наков
Тунджай Йлмъз
Георги Спасов
Велислава Карагенова