Музикален център „БОРИС ХРИСТОВ” –
удостоен със знака за европейско културно наследство

Уважаеми госпожи и господа,
имам удоволствието да ви съобщя, че станаха известни резултатите от
Първия конкурс по композиция „Борис Христов” за песен за нисък мъжки глас – бас или баритон, и съпровождащ инструмент по избор.

Бяха представени 21 творби.
Жури под председателството на академик Васил Казанджиев и членове:
доцент Георги Арнаудов и Петър Данаилов присъдиха следните награди:

Първа награда – 600 лева – получава Дора Драганова за песента
„Без заглавие”

Втора награда – 400 лева – получава Любомир Денев за песента „Преди раздялата”

Журито разделя третата награда на две равностойни награди: – по 150 лева за песента „Прашинки в безкрая” на Благовеста Константинова и за песента „Кръговрат” на Емелина Горчева

Идеята да обявя конкурс по композиция на името на „Борис Христов” дойде в резултат на наблюденията ми върху десетки рецитали и концерти на български оперни певци.

Въпреки отличните им гласови възможности, малцина от тях се обръщат към съвременното творчество. Сякаш развитието на музиката е спряло с Верди и Пучини.

Още по-рядко от концертния подиум звучат вокални миниатюри на български композитори. Човек остава с впечатлинието, че изпълнителите предпочитат да пребивават чрез репертоара си предимно в миналото, а авторите нямат стимул да пишат вокална музика, защото им липсва изпълнителското партньорство. Нещо повече – многократно съм се убеждавала, че композитори и певци не се познават, рядко са чували един за друг. Отсъства сътрудничеството, което поражда предизвикателствата, а от там и развитието на изпълнителското и композиторското творчество.

Музикалният център „Борис Христов” осъществи този конкурс с цел да провокира взаимния интерес към възможностите и творчеството на другия.
И в крайна сметка – да продължи традицията на вокалната миниатюра.

Известно е, че Борис Христов обвързва значителна част от изявите си с концертния подиум и с камерната музика. Създал е еталони в изпълнението на вокалната миниатюра в руското, немското и италианско творчество. Всяка песен е давала повод да бъде детайлно разшифрована като стил, маниер на изпълнение и адекватно артистично представяне на концертния подиум. Великият изпълнител е гледал на песента като на микрокосмос, в който се концентрират емоции, изява на стила и вокален колорит.

Проектът се опира на философията, че изпълнителското и композиторското творчество се развиват по една възходяща спирала: интерпретаторските проблеми, заложени в една творба, стимулират изпълнителското съавторство в разшифроването на произведението. От друга страна – развитието на изпълнителското майсторство е ново предизвикателство пред авторите.

Любопитни щрихи от конкурса:
– Състезанието бе оспорвано, поради високия процент стойностни творби.
– В конкурс за песен, предназначена да се изпълнява от бас или баритон трима от лауреатите са жени.
– Журито бе съставено изцяло от мъже.
– Конкурсът бе анонимен, без ограничение във възрастта.
– Почти отсъства фолклорният колорит в представените песни
– За Любомир Денев това е третата спечелена награда през 2009 г.
– Трета награда си разделят Благовеста Константинова – професор и преподавател в Националната музикална академия „Панчо Владигеров” и Емелина Горчева, родена през 1990 г., студентка в първи курс в Теоретико-композиторския и диригентски факултет на същата Академия.

Елена Драгостинова
Директор на Музикалния център „Борис Христов”