Българското национално радио и Съюзът на българските композитори
обявяват:

ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ХОРОВА ПЕСЕН.

ЦЕЛИ НА КОНКУРСА

Конкурсът има за цел да стимулира българското художествено хорово творчество и да осигури подходящ, нов български репертоар на Смесения хор на БНР.

НАГРАДЕН ФОНД НА КОНКУРСА

Награди на СБК:

• Първа награда: 1200.00лв (хиляда и двеста лева)
• Втора награда: 1000.00 лв (хиляда лева)
• Трета награда: 800.00 лв (осемстотин лева)
• Две поощрителни награди по 500.00 лв (по петстотин лева)

БНР:
• Всички селектирани песни ще бъдат студийно записани в БНР.
• Откупка на селектираните от журито песни, но не повече от 10.

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ:

1. Конкурсът е национален, анонимен и в него могат да участват всички автори, без ограничения на възраст.
2. Всеки автор може да участва с повече от една своя творба, но не повече от три.
3. Творбите трябва да бъдат изцяло нови, неизпълнявани до момента. Да не са записвани и да не са предлагани за участие в други конкурси.
4. Творбите трябва да са за смесен хор без съпровод (сопрани, алти, тенори, баси), с времетраене до 8 минути.

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ И СРОКОВЕ:

1. С цел осигуряването анонимността на конкурса, хоровите партитури, които се изпращат, не трябва да съдържат никакви знаци, бележки, имена или индикации за самоличността на автора. Партитури, които съдържат по някакъв начин информация за техния автор, автоматично се дисквалифицират и отпадат от класирането.
2. Партитурите се изпращат в голям плик, в който отделно е поставен малък, задължително запечатан плик, без никакъв надпис по него, съдържащ информация за автора: кратка автобиография със снимка, е-mail и телефон за контакт.
3. Материалите се изпращат по пощата в един екземпляр най-късно до 31-ви МАЙ 2018 г. на адрес:

София, бул. „Драган Цанков“ № 4,
Дирекция „Музикална продукция и състави“
за НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС ЗА ХОРОВА ПЕСЕН НА БНР И СБК

4. За спазване на крайния срок се счита датата на пощенското клеймо, а не датата на получаване на материалите.

ЖУРИ И НАЧИН НА КЛАСИРАНЕ

Конкурсът се провежда в два етапа:

ПЪРВИ ЕТАП

1. Първият етап се провежда през м. септември 2018 г.
2. Седемчленно жури определя кои партитури ще бъдат селектирани за втори тур.
3. Членовете на журито се определят както следва:
• трима композитори, определени от директора на „Музикална къща“ БНР и председателя на СБК;
• останалите четирима членове на журито са: главният продуцент „Музикална къща“ БНР, музикален продуцент „Вокална музика“, диригентът на Смесения хор на БНР и главният секретар на СБК.

ВТОРИ ЕТАП

1. Вторият етап се провежда на специално организиран концерт, записан за програмите на БНР и БНТ, на който ще бъдат изпълнени на живо всички селекционирани на конкурса песни.
2. Седемчленното жури, след кратко обсъждане, ще определи наградените песни.
3. Всички наградени автори освен паричните премии получават и дипломи, подписани от Председателя на журито, Председателя на СБК и Директора на „Музикална къща“ БНР.

ДРУГИ:

1. Конкурсът се провежда в залите и/или студиата на БНР, а концертът е и част от Форума „Нова Българска музика“.
2. Координатори на Конкурса са продуцент Дирекция „Музикална къща“ и главният секретар на СБК.
3. Главен координатор и изпълнителен продуцент на конкурса е главният продуцент на Дирекция „Музикална къща“.
4. За нуждите на своята фонотека СБК получава от БНР по едно копие от студийните записите на селектираните песни, както и запис на заключителния концерт.
5. БНР и СБК се задължават (съобразно своите възможности) активно да пропагандират Конкурса.