Майя Райкова


музиколог

Майя Райкова

30.04.1948 г.София – България

Научните интереси на д-р Майя Райкова са насочени към история и теория на западната църковна музика и свързаните с нея църковни научни дисциплини. Тя завършва Националната музикална академия София в 1972 г. В продължение на две години (1993-1995) учи орган, григориански хорал и блокфлейта в Академия за католическа музика в Регенсбург. Доктор от 2004 г. Специализирала е в Германия през 1984 г. три месеца в Ерфурт при доморганиста Вилхелм Кюмпел – практика в литургическо свирене.

Д-р Майя Райкова е преподавател по пиано, блокфлейта и солфеж, корепетитор, балетен репетитор и акомпанятор в читалище „Д-р П. Берон 1926 г.”
Заемала е длъжностите преподавател по пиано, кантор на католическия конкатедрален храм „Св. Йосиф” София до 1993, от 1995 и в момента преподавател по пиано, кантор и органист на католическата капела „Свето Благовещение Богородично”, бивша Апостолическа капела за чуждоезичните католици в София. Органист на Англиканската църква в столицата.

Експертна и обществена дейност на д-р Майя Райкова:
1. Преподавала „История на западната църковна музика” 1 семестър според програмата в тригодишния богословски курс към църквата „Св. Франциск” на отците кармелитани в София. (2012 г.)
2. Композирала е музиката на химна за тримата блаженни Камен Вичев, Йозафат Шишков и Павел Джиджов, изпълнен по време на беатификацията им от гостуващия папа Йоан Павел II в Пловдив, 2002 г., който е публикуван в „Истина“ – „Veritas” 5/2002 ISSN 0861-6450
3. Редовен сътрудник на националния католически печат – в „Истина –Veritas” 1/2006 ISSN 0861-6450 със статии за музиката и преводи от немски на църковни и църковно-музикални материали.

Получени награди:

– Награда на конкурс „Св. Патриарх Евтимий” за реферата „Текст на банатска меса; – Свидетелство за една стара литургична практика на банатската католическа общност” -2006.

Участие в конференции:
Наследството на отец Неофит Рилски – София 14-15 04, 2011.
20 години от възстановяването на секция „Музиколози” – София, 2015.
40 години Академия за музикално и танцово изкуство – Пловдив – 1017. На конференцията – доклад за Stabat Mater на Трифон Силяновски –още неиздаден.” Stabat Mater of Trifon Siljanovski”.

Концертна дейност:
Съпровод на орган на 2 концерта с ученици по оперно пеене на Галя Павлова в катедрала „Св. Йосиф” – София в годините 2004 и 2006;
Съпровод на чембало на концерт на ученици по оперно пеене на Петър Данаилов в катедрала „Св. Йосиф” – София 2014.
Концерт в катедрала „Св. Йосиф” –София с виолончелиста Григорий Димовски – орган и виолончело по случай канонизацията на папа Йоан Павел II папа Анжело Ронкали на 24. 04. 2014.
Изпълнения на част от концерт за чембало и оркестър сол митор – Бах, с оркестър „Класика” с диригент Светослав Лазаров в катедрала „Св. Йосиф” –София – 2016.

Понастоящем д-р Майя Райкова участва в интердисциплинарния готски проект на „Дом Вулфила” към Балканмедия/София като музиковед-богослов със задача да изследва структурата на Мозарабската меса и музиката ѝ, както и въпроси, свързани с агиографията на готите-християни, живели на Балканите в епохата на латинското християнство.

Творчество

Монографии, научни студии и статии:

„Ренесансът и литургичната музика в България” в „Ренесансът и България”, София 1995 ISBN 954-8232-60-X; Il Rinascimento e la musica liturgica in Bulgaria;

„Класификация и музикално-катехизична същност на рождественския цикъл от църковнопесенния репертоар на банатските българи: Песни за адвентното време, празника Рождество и следпразничния период” в „Българско музикознание” 1/2003 ISSN 0204-823X“ Classification and Music-Catechism Essence of the Christmas Cycle in the Church-Song Repertoire of the Banat Bulgarians;

„Културно-религиозната идентичност на банатските българи, отразена в църковнопесенния им литургичен репертоар” в „Българско музикознание” 4/2003 ISSN 0204-823X “Cultural-Religions Identity of the Banat Repertory Reflected in Their Church-Song Liturgical Repertory;

„Съдържание, структура, езикови и литургически особености на католическите молитвени книги: Antifonale monasticum, Бенедиктински мануал за процесиите на св. Сакрамент и два банатски молитвеника.” В „Богослужебните книги- познати и непознати” София 2008 ISBN 978-954-9700-72-5; The content, structure and paleographic characteristics of catholic prayer book texts: Antiphonale Monasticum ( AM)’ Manuel des Benedictions et processions du tres Saint Sacrament (MB) and three Banat books;

„Два новооткрити музикални ръкописа в Регионалния исторически музей – Габрово” в „Наследството на отец Неофит Рилски: изкуствоведски, богословски и филологически аспекти” София 2012 ISBN978-954-8594-32-5; Zwei neu entdecte Musikhandschriften in der regional historical Museum – Gabrovo;

„За някои нотни системи през Античността и Средновековието” в “Scriptura mundi”, Balkan media –София 2014 ISSN 0861-5047. About Some Systems for Music Notation in Antiquty and the Middle Ages: in“Scriptura mundi”, Balkan media – Sofia;

„Музикалната драма на св. Хилдегард „Ordo virtutum” – драматургия, мелодико-тонална характеристика и запис на песнопенията, влияния и връзки с григорианския хорал. Секция “Музиколози” 2016. Saint Hildegard´s musical drama Ordo virtutum- dramaturgy, forms and genres of the hymns, melodic tonal influences and connections with the Gregorian chorale.

Забележка: Поради липсата на католическо научно списание някои музикално-теоретични статии са публикувани в националния католически печат в. „Истина –Veritas”.

Научни прегледи, научни рецензии:

„Мелодически особености при формообразуването на григорианските Credo-мелодии в IV модус”в „Музикални хоризонти” 8/2000 ISSN1310-0076;
„Строфичните църковни песни в банатския църковнопесенен репертоар” в „Музикални хоризонти” 6/2002 ISSN 1310-0076;
„Латинският църковен химн Tantum ergo“ в композиторското творчество на дом Еужен Потие” в „Музикални хоризонти” 7/2003 ISSN1310-0076;
„Поглед към григорианските мелодически варианти на господнята молитва “Pater noster” в “Музикални хоризонти” 3/2004 ISSN 1310-0076;
„Поглед към григориански песнопение за светата тридница” в „Музикални хоризонти” 4/2006 ISSN 1310-0076;
„Съвременното състояние на църковнопевческия репертоар на католическата църква в САЩ”в „Музикални хоризонти” 5/2005 ISSN 1310-0076;
„Съвременната музика в църквата” в „Истина–Veritas”8/1998 ISSN 0861-6450;
„Църковно-музикалните норми и литургията” в „Истина–Veritas” 4/1999 ISSN 0861-6450;
„Древноюдейската поезия и музикалните инструменти” в „Истина–Veritas” 2/2000 ISSN 0861-6450;
„Рабаний Маврий – поет и учител” в „Истина–Veritas” 2/2000 ISSN 0861-6450;
„Христовите думи на кръста с езика на музиката” в „Истина–Veritas” 5/2000 ISSN 0861-6450;
„Параметрите на григорианския хорал в съвременната псалмодия на Западната църква” в „Истина–Veritas” 9/2000 ISSN 0861-6450;
„Кратка история на органостроенето и органната църковна музика” в „Истина–Veritas”4/2001 ISSN 0861-6450;
„Свети Андрей Критски и византийската църковна музика” в „Истина–Veritas” 10/2002 ISSN 0861-6450;
„Писали ли са светите братя Кирил и Методи църковна музика” в Истина–Veritas” 10/2002 ISSN 0861-6450;
„Песнопенията в католическата и православната литургия” в „Истина–Veritas” 7,8/2004 ISSN 0861-6450;
„Средновековни писмени паметници григориански хорал” в „Истина–Veritas” 5,6/2007 ISSN 0861-6450;
„Музика, скрита зад средновековните невми” в „Истина–Veritas” 2/2006 ISSN 0861-6450;
„История на възникване на коледните песни” в „Истина–Veritas” 12/2008 ISSN 0861-6450;
„История на възникване на пасионния хорал „Глава в кръв и рани” в „Истина–Veritas” 3,4/2009 ISSN 0861-6450;
„Среща със забравения” (за Трифон Силяновски) в „Истина–Veritas” 12/2005 ISSN 0861-6450;
Белетристика в „Истина–Veritas”;
„С колегите за Моцарт” в „Истина–Veritas” 1/2006 ISSN 0861-6450;
„Изкуство за прослава на Всевишния” (Й. С. Бах) в „Истина–Veritas” 3,4/2000 ISSN 0861-6450
и много други.

Рецензии:

„Православна музика и български народни песни в далечна Канада” в „Музикални хоризонти” 9/2005 ISSN 1310-0076;
„Един необикновен концерт” в „Музикални хоризонти” 6/2005 ISSN 1310-0076;
„Разпятието на един дух. Концерт с музика на Трифон Силяновски” в „Музикални хоризонти” 10/2005 ISSN 1310-0076;
„Квартет „Еолина” и Галя Павлова” в „Музикални хоризонти” 5/2007 ISSN 1310-0076;
„Нова инициатива в музикална къща „Борис Христов” в „ Музикални хоризонти” 3/2006 ISSN 1310-0076;
„Нова среща с изкуството на квартет „Еолина” в „Музикални хоризонти” 6/2009 ISSN 1310-0076.

Преводи на:

Gertrud die Große, Gesandter der göttlichen Liebe – 1875. Ертруд Велика. Пратеник на Божията любов . Фондация „Комунитас”, 2014;
„Музика и литургия” Йозеф Ратцингер – от книгата му „Духът на литургията”, превод от немски в „Музикални хоризонти” 10/2005 ISSN 1310-0076.